Rógairí an Raip – Joint Winners!!

Odhran Feeney recieving The Mick Hogan "Student Voice Award"

COMHBHUAITEOIR!! Mar chuid den ETBI BLIAIN NA GAEILGE 2020 ghlac ár ndaltaí páirt sa chomórtas ‘ RÓGAIRÍ AN RAIP’.

Bhí orthu RAP a chumadh bunaithe ar chúrsaí reatha agus roghnaigh siad ‘Covid 19’ mar ábhar an raip. Bhain siad sult, spraoi agus taitneamh as an phróiseas agus tá siúl againn go mbainfidh sibh sult as a ‘RAP’ anois! Tá muid AR MHUIN NA MUICE leis an toradh!Míle buíochas le Ms Uí Raghallaigh, Ms.Liz Gordon agus Mr Con McFadden as an chuidiú uilig agus COMHGHAIRDEAS leis na daoine is tábhachtaí …. na daltaí iad féin. Seán Meehan, Aoife Kelly, Tara Toyle, Kate Cole, Joseph McConnell, Áine Maire McBride, Danny Roulston, Jude McCrossan,, Louise Morning, Oisin Gibson and Enya Clarke.

JOINT WINNERS!! As part of ETBI BLIAIN NA GAEILGE 2020 our students took part in the competition ‘ RÓGAIRÍ AN RAIP’. They had to compose a RAP based on current affairs and they chose ‘Covid 19’ as their theme.They really enjoyed the process and we really hope that you will enjoy watching their RAP now! We are over the moon with the result!Many thanks to Ms Uí Raghallaigh, Ms. Liz Gordon and Mr. Con McFadden for all their help and CONGRATULATIONS to the most important people…the students themselves

Share This Story:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest